Tilbaketrekning av Halalsertifisering av restauranten NYE ISTANBUL KEBAB & BAKERI AS

 

Det meddeles at Islamsk Råd Norge (IRN) har den (27.12.2017) trukket tilbake halalsertifisering av følgende restauranter pga bevisst avtalebrudd. Avtalebruddet gjelder bruk av kjøttvarer som ikke er godkjente av IRN mhp. halal status. Avtalebruddet er tatt opp med daglig leder for restaurantene og det er bekreftet at bedriften bevisst har valgt å bryte avtalen. Det presiseres at tilbaketrekning av sertifiseringen ikke skyldes økonomiske forhold mellom IRN og restaurantene.

  1. NYE ISTANBUL KEBAB & BAKERI AS
    Trondheimsveien 8
    0560 OSLO
  2. NYE ISTANBUL KEBAB & BAKERI AVD GRØNLAND AS
    Grønland 14
    0188 OSLO

Disse restaurantene skal heretter ikke markedsføre seg som halalsertifiserte av IRN og omgående fjerne all merking med IRNs halallogo i restaurantene, på hjemmesiden og i annen markedsføring.