Bilde03

SIDEN ER UNDER OPPDATERING!

 

Islamsk Råd Norge er i tett dialog med barnevernet og hjelper barnevernet med å komme i kontakt med muslimske fosterfamilier.

I tillegg jobbes det med å etablere informasjonsmateriell som kan deles til muslimske familier.

Islamsk Råd Norge har som hensikt å fungere som rådgiver for de muslimske familier som vil trenge hjelp (link til Trygg Muslim).