Trossamfunn- en viktig ressurs

Justis – og beredskapminister hevder i et intervju under Arendalsuka at han ønsker å avvikle offentlig støtte til muslimske trossamfunn. Til saksorientering så er de muslimske trossamfunnene ikke bare et bedehus. For mange muslimer i Norge er moskeene en viktig samlingarena der ulike samfunnsrelaterte saker blir tatt opp. Veldig mange samfunnrettede aktiviteter initieres av de frivillige som setter av mange flere timer i samarbeid med Politiet og Barnevernet. De tar også en viktig del av natteravn aktiviteter til tross for begrensede midler og ressurser.

Senest i sommer i år takket Oslo Politiet Søndre Nordstrand Muslimske Senter for en god innsats i arbeidet med å få kontroll over ungdomsproblemene i nabolaget på Mortensrud. (Ref.bildet)

Som sjef for Politiet bør statsråden se på muslimske trossamfunn som en viktig samfunnsressurs innen integreringsarbeid og konflikthåndteringsaker. Å kutte støtten vil også lamme det gode forholdet og hjelpende hånd trossamfunnene er for Politiet.