Trygg Muslim

Formål

IRN følger med i utviklingen i samfunnet og registrerer den negative trenden mot muslimer og Islam generelt. Det har i senere tid vært tilfeller der vi tydelig ser diskriminering av muslimer, på grunn av tilhørighet til Islam og det verdisettet religionen representerer.

Trygg Muslim er en tjeneste fra Islamsk råd Norge i regi av eierne, moskeer i Norge, til alle i Norge for å ivareta deres interesser og rettigheter i det norske samfunnet.  Islamsk råd Norge vil jobbe for at du som individ, med Islamsk livssyn, ikke blir mobbet eller diskriminert på grunn av din religion. Uansett om dette skulle skje på:

 • Arbeidsplass
 • Utdanningsinstitusjon
 • Sykehus
 • Skole
 • Andre offentlige plasser

Islamsk Råd Norge (IRN), har tatt initiativ for å registrere hatkriminalitet mot muslimer, og tilbyr råd og veiledning på dette feltet. Ved hjelp av registrering skal vi føre statistikk, som så legges frem for myndighetene. Statistikk vil også danne grunnlag for å kreve konkrete tiltak fra utøvende myndighet og politikere.

Trygg Muslim tjenesten er en naturlig oppfølging til dette arbeidet og aktivt bidrar til at muslimer i Norge skal følge seg trygge over alt, både privat og i det offentlige rom. Norge er et foregangsland på mange områder og likestilling, likebehandling og religionsfrihet er noen av disse områdene. Men vi har et viktig arbeid å gjøre på akkurat disse områdene for norske muslimer.

Dette får du som medlem i Trygg Muslim

 • Juridisk hjelp og veiledning
 • Føre sak kostnadsfritt for deg
 • Tett oppfølging i rettsvesenet
 • Informasjon om dine rettigheter og plikter
 • Trygghet som muslim
 • Bonusprogram

Som medlem av denne tjenesten er du med på å styrke IRN sin dialogpartner- og brobygger rollen, samt er med på støtte aktiviteter for muslimer i Norge i form av ressurser og økonomisk støtte.

Vipps#: 75609 – Islamsk råd Norge

Konto#: 1503-21-91654

For mer informasjon kan du ta kontakt med oss på e-post: tryggmuslim@irn.no