Ungdomskomiteen søker nye styremedlemmer

Ungdomskomiteen i Islamsk Råd Norge ble etablert i mai 2021. Mye har skjedd iløpet av ett år og ungdomskomiteen har på kort tid utført mange aktiviteter og fått mye positiv oppmerksomhet for sitt arbeid og innsats.

Ungdomskomiteen ble etablert fordi vi over lengre tid så et behov for å få unge norske muslimers stemme ut i det offentlige rom og ha en komite som aktivt jobbet mot unge norske muslimer. Komiteens formål er nettopp det å være en stemme for muslimske barn og unge innad i det muslimske samfunnet og utad mot storsamfunnet.

Ungdomskomiteens videre formål er å bidra til å styrke den norsk-muslimske identiteten. Dette gjør de gjennom å arrangere ulike aktiviteter og arrangementer slik som å spille inn podkast, arrangere konferanser, delta i religionsdialog og samfunnsdebatter, og ved å spre riktig kunnskap om islam og muslimer til storsamfunnet.

En viktig del av ungdomskomiteens arbeid er å forebygge muslimhat og fordommer mot muslimer. Dette gjøres gjennom ulike kampanjer hvor fokuset er å sette lys på hverdagsmuslimer og slå ned på negative falske historier om islam og muslimer. Målet er å vise at det er fullt mulig å være en troende muslim hånd i hånd med det å være en god norsk borger.

Hvorfor bli en del av ungdomskomiteen?

Gjennom ungdomskomiteens arbeid får unge norske muslimer muligheten til å utvikle seg både religiøst og spirituelt. De får videre muligheten til å engasjere seg i organisasjonsarbeid, noe som både gir dem god erfaring og ikke minst bidrar til å utvikle deres personlige egenskaper. Det viktigste av alt er likevel: Gjennom ungdomskomiteens arbeid får de muligheten til å være unge norske muslimers stemme i samfunnet, fremme deres interesser i viktige saker og utgjøre en forskjell for dem.4

 

Er du en ung norsk muslim som brenner for islam og har ønske om å fremme unge norske muslimers interesser i samfunnet? Har du lyst til å være med på å styrke den norsk-muslimske identiteten og jobbe for å forebygge muslimhat og fordommer mot muslimer? Har du lyst til å være med på å utvikle ungdomsorganisasjonen til Islamsk Råd Norge i en positiv retning? Ja, da oppfordrer vi deg til å søke på styreverv hos oss. Send oss e-post til post@irn.no med informasjon om deg selv og hvorfor du ønsker å bli en del av vårt ungdomsteam.

Vi søker både styreverv til hovedstyre i ungdomskomiteen, men også frivillige verv for de som ønsker å engasjere seg i ulike komiteer underlagt hovedstyre. Alle ungdommer mellom 13-20 år kan søke. Søknadsfrist: Fredag 27.mai.

Årsmøte finner sted søndag 29.mai kl  13-16 på World Islamic Mission, adr: Åkebergveien 28B, 0650 Oslo. Alle ungdommer som ønsker styreverv i ungdomskomiteen, må møte opp til årsmøte søndag 29.mai.

 

Mvh

Ungdomskomiteen, Islamsk Råd Norge