irn logo

Utvidet pressemelding: IRN sier opp medlemskap i STL

Siden den første pressemeldingen ble publisert har vi i ettertid lest uttalelsene fra ledelsen i STL som misvisende. Vi anser derfor nødvendig med en utvidet pressemelding med en utdypning i noen av de forholdene som har vært til grunn for vår utmelding.

IRN har vært engasjert og aktiv som del av STL i flere år. Dette bekreftes både av aktivitetene og referater fra tidligere perioder. Ledelsen i STL begynte å vise en motstand mot IRN for lenge siden. Dette erfarte IRN for første gang når STL ledelsen klarte regelrett å presse ut en av de mest aktive muslimske kvinnene fra samarbeidsrådet. Vedkommende var engasjert og klar i sine meninger.

STL ledelsen har blant annet brukt media som kommunikasjonskanal inn mot IRN, mens IRN har hele tiden vært dialogiske og imøtekommende og ikke kommentert noen av deres ubegrunnede påstand i media frem til i dag. IRN ønsket å dempe konfliktnivået og løse utfordringene innad slik at vi kunne samarbeide tross våre forskjellige meninger og forståelse.

STL ledelsen har også lekket interne korrespondanser og sensitiv informasjon mellom STL og IRN. Dette anser vi ikke som i tråd med et godt samarbeidskikk.

Parallelt har de avholdt et eller flere «hemmelige» møter der IRN har vært på dagsorden uten at IRN har vært informert eller vært invitert. Vi stiller kritisk til et slikt samarbeidsklima hvor enkelte medlemmer blir presset, truet og nærmest trakassert. Dette er i strid med STLs vedtekter §1

Det er også svært overraskende å få (trusler) i en sms fra en i sekretariatet der styreleder i et nyvalgt IRN styre i 2017 blir beordret til å endre på ansettelsesforholdet i IRN. Dersom dette ikke ble gjort ville organisasjonen bli møtt med sanksjoner.

Veien videre

IRN er engasjert i flere ulike dialogsaktiviteter i ulike forum, der STL var en av dem. Ser man på IRNs aktiviteter i årsberetningen og nyhetsbrev så kan man se våre aktiviteter i forhold til dialog.  Dialogarbeidet skal fortsette i andre forumer og med våre dialogpartnere.