Veiledning COVID- 19

IRN har i samarbeid med Imdad Relief utarbeidet en brosjyre med veiledning om forebygging av Coronasmitte (COVID-19) på 9 ulike språk. Innholdet i veiledningen er basert på Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Frivillige fra IRN, Imdad og Dugnadsbrødrene har gjennom hele påskehelgen målrettet oppsøkt ulike bydeler i Oslo og delt ut nærmere 10.000 brosjyrer til både store og små. Brosjyrene har fått mye positiv oppmerksomhet og vi er glade for å se at flere tar kontakt og etterspør å få de tilsendt. Vi håper å kunne få trykket flere snart.

Brosjyren kan også lastes ned ved å klikke på denne linken:       Veiledning COVID-19

Arabisk

Norsk

Somali

Dari / Farsi

Urdu

Tyrkisk