Vellykket konferanse!

IRN arrangerte konferansen “Muslimsk identitet i et moderne samfunn” den 11.oktober på Litteraturhuset. Denne konferansen er av sin første slag i IRNs historie. Muslimhets er et økende samfunnsproblem som går utover en ordinær norsk muslim, spesielt de unge og kommende generasjon. Internasjonale og nasjonale studier viser at økt muslimhets er en psykisk belastning for den unge generasjonen som balanserer mellom praktisering av sin tro og utøve sin samfunnsborger rolle.

Vi så veldig tidlig at norske muslimer etterlyser en slik konferanse der man tar opp aktuelle temaer relatert til muslimenes identitet som blir undergravet på grunn av stadig økende muslimhets.  Med en full sal (oppmøte på ca 200 personer) og engasjement fra foredragsholdere og deltakere fra sofagruppen symboliserer en vellykket konferanse. Spørreundersøkelsen gjort i etterkant av konferansen støtter også dette der unge norske muslimer svarer at de takker IRNs initiativ til konferansen som var av høy kvalitet. De ser også frem til at IRN arrangerer flere lignende arrangementer.

Vi takker alle som deltok, spesielt foredragsholdere, deltakere i sofagruppen og våre samarbeidspartnere. Deres deltakelse beviser påstanden om at IRN er en viktig samfunnsressurs og tillit til organisasjonen på ingen måte er svekket!

Klikk her for å laste ned presentasjonen!