Vellykket politisk paneldebatt

IRN gjennomførte en vellykket debatt der samtlige inviterte poltiske partier deltok (fravær: MDG). Det var nærmere 150 personer som hadde tatt turen for å følge med på debatten. Det ble en konstruktiv diskusjon på de temaene vi rakk å ta opp.

Vi opplevde stort engasjement blant publikum som stilte gode og saklige spørsmål til våre folkevalgte.  Det indikerer at årets valg er veldig spennende og det er mange saker som kan avgjøre hvilken parti som vinner valget. Avslutningvis i programmet overrekket vår Styreleder norsk oversatt Koran til debattantene.

Vi gleder oss til valget og håper publikum som var tilstede og de som fulgte med på sosiale medier er et steg nærmere til å bestemme seg hvilken parti de skal avgi sin stemme til den 11.september.

Til slutt vil vi også takke Radisson Blu Alna for bevertning og vakthold tjeneste fra Proff Security

Ha et godt valg!