Viktig presisering Eid-Al-Adha 22.08.2018

Islamsk Råd Norge presiserer igjen at Eid i Norge er den 22.08.18. Vi har fulgt med på utviklingen og diskusjonene på sosiale medier i det siste etter at Eid datoene ble formidlet fra Saudi Arabia. Vi har også mottatt en god del henvendelser rundt dette og har lagt merke til at mange føler seg usikre, derfor velger vi å legge ut noe detaljert informasjon for de som er interessert.

Formålet med dette er å gi en orientering på hvilken grunnlag og forutsetninger Islamsk Råd Norge baserer sin avgjørelse på for annonsering av datoene for høytidsdagene i Norge.

Metode

I Norge følges en metode kalt, Ithad-ul-Matale, der man regner hele verden som en horisont. Det brukes noen kriterier og en månekalkulator, utarbeidet av Dr. Manzoor Ahmed, for å beregne synligheten for månen. Dersom månen er lett synlig en kveld med øyet så er første datoen i måneden dagen etter, altså oppstart av en ny måned.

Det er viktig å gjøre seg kjent med de viktigste betingelsene som er forklart under:

For bestemmelse av første dagen i en måned må FØLGENDE BETINGELSER være oppfylt:

  • Hvis månen er synlig med øyet (tilfelle A: easily visible – grønn markering) innen internasjonal datolinje (se figur 2), er neste dagen første i en måned.
  • I Norge begynner vi ikke en måned i den islamske kalender før minst ett muslimsk land har begynt en ny måned. Denne betingelsen blir oppfylt når vi får beskjed fra et offentlig organ i et muslimsk land.

Det viktigste er å huske at kriteriene for oppstart av en måned er når månen er såpass gammel at den er synlig med øynene. Dette er illustrert i figur 2 (grønne feltet).

I dagens tilfelle har noen muslimske land begynt muslimsk ny måned den 12.08.18 men månen er ikke synlig. Dermed er ikke kriteriene oppfylt.

Som dere ser i figur 1 så er utenom deler av USA, med rød markering, hele horisonten svart den 11.08.18. Tyrkia bruker en fremgangsmåte hvor de tillater bruk av en metode for månens synlighet, helt uavhengig om månen er synlig med øyet. Denne grensen er markert med gult.

Figur 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden månen ikke er synlig den 11.08.18 så vil ikke Dhul-Hajjah starte dagen etter i Norge.

I figur 2 nedenfor som gjelder kveld 12.08.18 ser vi klart og tydelig at månen er synlig i nesten hele verden (grønn farge). Samtidig har flere muslimske land annonsert start av Dhul-Hajjah 13.08.18. Dette fører til at både kriteriene 1 og 2 er oppfylt. Det betyr at 01. Dhul-Hajjah blir 13.08.18 og dermed Eid blir 10 Dhul-Hajjah den 22.08.18, in sha Allah.

Figur 2:

Det er disse metodene som blir brukt for å bestemme dagene for starten av måneden. Dere kan gjennom disse diagrammene og forklaringene forstå hvordan månedens start blir bestemt.