Villedende informasjon!

I dagens utgave av Klassekampen gjengis en feil fakta om IRN. De skriver følgende:

Pengestøtte fra Kulturdepartementet som skulle gå til å styrke sekretariatets arbeid med brubygging og dialog, ble brukt til å ansette en kvinne i nikab” (Klassekampen 26.09.17)

Denne informasjonen er feil fakta som vi mener ikke er i tråd med god journalistikk. I tildelingsbrevet fra Kulturdepartmenetet datert 08.02.17, som Klassekampen også har tilgang til, står det spesifikt at forutsetning for det økte tilskuddet er at midlene anvendes til en ekstra stilling i IRN sekretarietet. Se vedlagt utdrag av brevet.

Islamsk Råd Norge har et godt forhold til media men vi synes det er urovekkende at avisen sprer feil informasjon og villeder sine lesere. Ser de bevisst bort fra sitt ansvar om å formidle korrekt informasjon?