Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

   

Muslimposten21

dialog

TryggMuslim

   
 
Islamsk Råd Norge fordømmer på det sterkeste terrorangrepene mot et kenyansk universitet torsdag 2.april, med drap av nærmere 150 mennesker, hovedsakelig studenter. Slike handlinger bryter med alle moralske normer for krigføring og kan ikke forsvares under noen omstendigheter. En slik handling er på ingen måte forenlig med islamsk lære. Vi håper at alle skyldige i gjennomføringen av denne avskyelige terrorhandlingen stilles til ansvar.
Visninger: 3630
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Pressemeldinger

Islamsk Råd Norge avholdt generalforsamling lørdag 28.03.2015, med valg av nytt styre for neste 2års-periode. Ghulam Abbas, fra Al-Khidmat Begravelsesbyrå, ble valgt som ny leder, med Basim Ghoslan (Det Islamske Forbundet) som nestleder. Senaid Kobilica (Det Islamske Felleskap Bosnia og Hersegovina) ble valgt som dialogansvarlig. Imam Najeeb-ur-Rehman Naz (World Islamic Mission) fortsetter som leder av imamkomiteen, mens Anees Rauf (Darussalam Islamic Centre) blir ny leder av tjenestekomiteen.

 

Det nye styret vil fortsette arbeidet med å styrke kontakten med medlemsorganisasjonene samt videreføre tydelig dialog og være en ansvarlig samarbeidspartner overfor storsamfunnet. IRN takker avtroppende styremedlemmer, og avtroppende leder Mohammed Bouras spesielt, for deres innsats for felleskapet.

Visninger: 4688
Gi din vurdering av dette innlegget:
Islamsk Råd Norge fordømmer terrorangrepet i Paris
Islamsk Råd Norge fordømmer terrorhandlingen i Paris
 
Under terrorangrepet den 07.01.2015, mot ukebladet Charlie Hebdo ble 12 personer drept og minst 10 personer hardt skadet.
Dette terrorangrepet er opprørende, sjokkerende og grusomt. Vi er rystet over angrepet mot uskyldige og ser på denne handlingen som feigt og dypt tragisk. 
Islamsk Råd Norge fordømmer denne avskyelige terrorhandlinger og håper at voldelige ekstremistene som står bak dette stilles til ansvar.
Våre tanker går til det franske folk, spesielt de som har mistet sine kjære.
 
Visninger: 12570
Gi din vurdering av dette innlegget:
IRN fordømmer terrorhandlingen mot en skole i Peshawar i Pakistan
Vi har vært vitne til en forferdelig feig handling utført av terrorister mot en skole i Peshawar i Pakistan idag. Minst 141 uskyldige barn og lærere ble drept i tillegg til  121 som ble alvorlig skadet i terrorhandlingen. Pakistansk Taliban har tatt på seg ansvaret for denne grusomme terrorhandlingen. 
 
Det mest sårbare vi har er barn og et angrep på skoler og utdanningsintitusjoner viser terrorens sanne ansikt. Det er en ekstrem brutalitet som vi alle må stå imot.
Islamsk Råd Norge fordømmer denne avskyelige terrorhandlingen på det sterkeste.
Våre bønn og tanker går til de drepte og deres pårørende som er rammet av terrorhandlingen i Pakistan idag.
 
Tagged in: Fordømmer Terrorisme
Visninger: 10457
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Pressemeldinger

IRN APP

Visninger: 4784
Gi din vurdering av dette innlegget: