Islamsk Råd Norge

heading-text-right

I Guds navn, den nådige og barmhjertige.

Dialogkomiteen

Dialogkomiteen i Islamsk Råd Norge har ansvaret for inter-religiøse aktiviteter med hensikt i å skape balanse og harmoni mellom teologiske og sosiale samfunn i Norge. Vårt arbeid fokuserer på meningsutveksling i samfunnet for å skape forståelse, og utjevne motsetninger og misforståelser.

 

 ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

 "Kall til Herrens veier med visdom og vakker formaning! Diskuter med dem på beste måte. Herren vet best hvem som vandrer bort fra Hans vei, og hvem som er på rett vei." (Koranen: An-Nahl/Bien: 16,125)

 

Islam er en religion hvor fred er et veldig sentralt tema i hverdagen. Ordet "Islam" stammer fra bokstavene "S", "L" og "M", som er det minste meningsbærende språklige funksjonet (morfemet) som sammensatt kan uttales blant annet som "seleme", "salaam" og "islam" for å utforme et ord. Ordet "seleme" har en betydning som kan oversettes på Norsk til ordene fred, ro(lighet) og trygghet. Det er akkurat derfor muslimer hilser på hverandre med ordene "Assalaam-o-Alaikom", som betyr "Fred være med deg". Denne hilsenen gir derfor trygghet til både kjente og ukjente man møter i hverdagen, og har en psykologisk positiv effekt for de som bruker eller hører hilsenen, samtidig som den sprer fred i hverdagen og omverdenen. Vi kan derfor med trygghet si at muslimer bidrar aktivt med å spre fred i verden, med over 1.5 milliarder muslimer som sier "Assalaam-o-alaikom" mange ganger hver eneste dag!

 

Ordet "dialog" er sammensatt av ordene "to" og "samtale", og betyr samtale mellom to personer, men forstås gjerne som meningsutveksling av flere personer eller synspunkt, og "skape forståelse". Empati og sympati er derfor begrep som er sentrale for en sunn dialog, og dialog bør tas som en standpunkt når man ønsker å forveksle meninger om religioner.

Dialog

Her er samling af Dialog Blogg

Posted av i Seminar og foredrag
DOHA klimakonferanse 2012

01.12.2012

Islamsk Råd Norge var representert under klimatoppmøtet i Qatar i november 2012. IRNs representant var del av en norsk livsynsdelegasjon som inkluderte representanter fra Den norske kirke og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, etter initiativ fra Den norske kirkens mellomkirkelige råd. Formålet for reisen var å lære, og være med å påvirke forhandlingene. Delegasjonen deltok på Qatars første lovlige demonstrasjon.

Visninger: 2995
Gi din vurdering av dette innlegget:

Posted av i Dialog iftar
Dialog Iftar 2012

For den andre gang i anledning fastemåneden Ramadan inviterte Islamsk Råd Norge dialog og samarbeidspartnere til dialogiftar på torsdag den 16.august klokken 20.00 i moskeen Central Jamaat e Ahle e Sunnat i Motfeldtz gt 10 i Oslo. 

De

 Deltagere ved iftaren inkluderte IRNs bilaterale dialogpartnere i MKR, Den Katolske Kirke, og Det Mosaiske Trossamfunn, biskopen i Oslo, Humanetiskforbund, Norges Kristne Råd, samt en rekke andre dialogpartnere innenfor STL, i tillegg til andre dialogpartnere innen ulike offentlige etater.

 

Visninger: 3199
Gi din vurdering av dette innlegget:
0

Posted av i Dialog iftar

 

Den 30.08.11 inviterte for første gang i historien Islamsk Råd Norge (IRN) til dialog-iftar med kristne, humanister, buddhister, hinduer og en rekke andre religioner og livssyn.
Dialog Iftar 2011

Nyhet publisert på STL sin hjemmeside:

 

Iftar er betegnelsen på den tradisjonelle, daglige fastebrytningen ved solnedgang under Ramadan.

Kvelden startet med resitasjon fra koranen ved Faruk Terzic, leder av imamkomiteen i IRN; ”med tiden vil alle mennesker bli tapere (loosers), bortsett fra de som rådgir hverandre med sannhet”.
Visninger: 3839
Gi din vurdering av dette innlegget: