Media / Presse

Oppretter Kvinnekomitè

Styret er fokuserte på dette området og har igangsatt  arbeidet med å etablere struktur og prosesser i komitèen. Vi ser frem til at flere kvinner vil delta i de kommende aktivitene i regi av kvinnekomitèen. http://www.dagsavisen.no/innenriks/oppretter-kvinnekomite-1.966806
Les mer...

Stiller seg bak nikab-ansettelsen

Moskemiljøet i Drammen gir støtte til IRN og fremmer viktige tjenester som tilbys til muslimer. http://www.dagsavisenfremtiden.no/lokalt/stiller-seg-bak-nikab-ansettelsen-1.947943